Linux Server

Bạn dùng OS X Terminal để login SSH và gặp lỗi này: "WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!". Hãy xem qua bài này để có thể fix nhé

Để có thể Build nhiều PHP Version trên Direct Admin buộc bạn phải cài thêm 1 Plugin là: Custombuild 2.0Việc cài không khó, nhưng bạn cần chú ý nên ...

Dưới đây là cách mà mình hay làm để giảm bớt time câu lệnh để tạo cách tạo User, Pass, Database của Nginx trên CentminmodDownload Git và chạymkdir -p ...

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare