Để có thể Build nhiều PHP Version trên Direct Admin buộc bạn phải cài thêm 1 Plugin là: Custombuild 2.0

Việc cài không khó, nhưng bạn cần chú ý nên phải backup dự phòng vps trước khi tiến hành nhé:

Bước 01: Cài CustomBuild thôi

Trong quá trình sử dụng  Directadmin rồi một ngày nào đó bạn cần nâng cấp PHP lên một phiên bản mới như 5.6 7.0 hoặc 7.1 chẳng hạn nhưng bạn điền vào trong file config xong rồi chạy lệnh ./build thì báo lỗi

Lỗi này là do custom build hiện tại không hỗ trợ các phiên bản cao hơn nên báo lỗi cấu hình

Đầu tiên các bạn backup lại cấu hình cũ và tải cấu hình mới về rồi build như các lệnh bên dưới

Các câu lệnh có ý nghĩa như sau:

  • di chuyển vào thư mục directadmin
  • backup lại folder custombuild hiện tại
  • tải cấu hình custombuild 2.0 về
  • giải nén file mới tải về
  • di chuyển vào thư mục mới giải nén
  • cài đặt custombuild mới

Sau khi chạy xong hết thì hiện tại bạn đã có cấu hình mới rồi, bạn tiếp tục cấu hình file custom theo đường dẫn:

trong file này sẽ hướng có các cấu hình mới, bạn điện phiên bản php mới vào vị trí:

các bạn thay giá trị phiên bản php mà bạn muốn sử dụng vào biến “php1_release=” và các tham số khác ở bên dưới như mysql…

sau khi các bạn thay đổi cấu hình php xong các bạn chạy lệnh sau để cài đặt lại php mới

Sau khi cài đặt thành công bạn chạy câu lệnh “php -v” để xem thử phiên bản đã được nâng cấp lên hay chưa nhé.

Bước 2: Tiến hành cài Multi PHP Version trên Direct Admin

Yêu cầu

  • Sử dụng DirectAdmin phiên bản 1.50.1 trở lên.
  • CustomBuild 2.0
  • PHP 7 chỉ hỗ trợ các phiên bản DirectAdmin 1.50.1 trở lên

1:

2:

Lưu ý: với cách cấu hình này thì PHP sẽ chạy ở mode PHP-FPM.

3 : recompile software

Để quá trình cài đặt không bị gián đoạn Quý khách nên cài đặt trong chế độ screen.

Sau khi cài đặt hoàn tất thì Quý khách đã có thể chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin bằng cách truy cập  Domain Setup –>Chọn  Domain và kéo xuống dưới để cấu hình.

Vui lòng chờ 1 đến 2 phút để DirectAdmin cập nhập các thay đổi sau khi nhấn  save

Nếu Sau khi xong Server DIRECTADMIN báo lỗi 503, bạn nên dùng thêm command Update để nó nó cập nhật lại toàn bộ Core nhé:

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...