Cách tạo User, Pass, Database Nginx trên Centminmod

Dưới đây là cách mà mình hay làm để giảm bớt time câu lệnh để tạo cách tạo User, Pass, Database của Nginx trên Centminmod

Download Git và chạy

mkdir -p /root/tools
cd /root/tools/
wget -O tooldata.sh https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/raw/c11e68fc495a48eb50dd653a5e37c76b1461dcfd/tooldata.sh
chmod +x tooldata.sh

Tạo MySQL user/pass, MySQL database, và grant privileges database

/root/tools/tooldata.sh setuserdb

Thay đổi mật khẩu user MySQL đã tạo

/root/tools/tooldata.sh setpass

Xóa user MySQL

/root/tools/tooldata.sh deluser

Hiển thị Grant privileges

/root/tools/tooldata.sh showgrants

Tham khảo thêm: https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/src/master/

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Mr. Hugo

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi để nhận những phần quà giá trị hàng tuần

   Hãy bình luận nào

   Gafaba.com
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare