Ở đây mình dùng Camera IP Wifi có trên thị trường, và Camera này sử dụng phần mềm YooSee (mình gọi tắt là Camera YooSee nhé)

1. Cài đặt & Set IP camera Onvif

Khởi động và chạy phần mềm CMS (ở đây bạn nhập mật khẩu 00000000 như trong hình)

Bước kế tiếp: Làm như hình để thêm Camera YooSee vào phần mềm CMS YooSee – Mục đích ở đây là để ta tiến hành Set IP Tĩnh cho Camera YooSee, vì Camera YooSee mặc định là sẽ IP Động


2. Thêm Camera Onvif vào đầu ghi Dahua

Woa…Xong cái vụ Cấu hình IP Tĩnh cho Camera IP YooSee rồi nhé, giờ ta tiến hành truy cập đầu ghi Dahua để thêm Camera này lên trên đầu ghi

Bước kế tiếp ta tiến hành nhập thông số y như hình dưới để thêm camera ip onvif vào đầu ghi Dahua

Rồi sau khi thêm xong, bạn có thể ra ngoài Xem trực tiếp để Kiểm tra kết quả nhé.

Có gì thắc mắc, hay chưa rõ, xin vui lòng Comment hoặc bạn yêu cầu hỗ trợ

Xin cám ơn

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...