Bạn có bao giờ bị lỗi này khi dùng Plugin wpdownloadmanager pro ? cụ thể lỗi này như sau:

[14-Nov-2018 06:10:56 UTC] PHP Notice:  Undefined index: email in /wp-content/plugins/download-manager/libs/socialconnect/googleconnect.php on line 361

Lỗi này thường xuất hiện khi bạn dùng Google để kết nối lần thứ 2, vì nó đã có sự trùng lập Email, vậy cách FIX như thế nào?

Bạn thể tìm dòng số 361 tại file /download-manager/libs/socialconnect/googleconnect.php sau đó thêm đoạn dưới này vào:

[su_highlight background=”#129600″ color=”#ffffff”](Nếu bạn không thấy nút Unlock phía dưới, hãy bấm vào đây)[/su_highlight]

[sociallocker]

if( ! isset( $item['email'] ) ) continue;

Nhìn như hình dưới là OK

[/sociallocker]

Chúc các bạn thành công. Nhớ bình luận kết quả dưới cho mình nhé.

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...