Google đã thêm tính năng xem hàng loạt trong đánh giá của bạn trên trang Google My business: https://business.google.com/reviews

Nó trông như thế nào: Khi bạn truy cập Google Doanh nghiệp của bạn, nhấp vào phía bên trái để truy cập tab Đánh giá quản lý trực tuyến. Nhấn vào đó để xem tất cả các đánh giá của bạn trên một trang.

Tại sao bạn quan tâm: Điều này có thể rất hữu ích cho những người quản lý nhiều hơn một vị trí hoặc danh sách. Bạn có thể nhanh chóng xem tất cả các đánh giá trong tài khoản Google My Business của mình và bạn không còn cần phải nhấp vào từng danh sách riêng lẻ để xem các đánh giá của nó. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp bạn tìm và báo cáo các đánh giá quan trọng sớm hơn.

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...