mautic

Chúng ta bắt đầu lên một chiến dịch email gửi định kỳ hàng ngày/hàng tuần/hàng....tự lấy RSS của website thông qua Mautic nhé.

Thường chúng ta sẽ chạy facebook ads, google ads để thu lead nhưng việc quản lý các contact gần như là bằng tay và...

Bước 01: Cài đặt Centminmodhttps://gist.github.com/tongdaitructuyen/62a98c562300be424b5bb26b77abeef5Bước 2: Stop CSF...

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare