Câu hỏi: Làm sao để Backup Data + Source bằng Command trên Linux dành cho Magento 2.x

Trả lời: Cách Backup Magento 2.x Source + Backup Magento 2.x Database bằng Command trên Linux dành cho Magento 2.x như sau:

Bật tính Web sang chế độ bảo trì: Maintenance

php bin/magento maintenance:enable

Lưu ý: nhớ vào trong thư mục root của Magento đã cài đặt nhé

Xóa Cache trong hệ thống để khi Backup thì Source sẽ “nhẹ” hơn

rm -rf var/cache/*
rm -rf generated/*
rm -rf generated/code/*
rm -rf var/page_cache/*
php bin/magento cache:clean
php bin/magento cache:flush

Tiến hành Backup Magento 2 Database + Media + Source

php bin/magento setup:backup --code --media --db

Tiến hành kiểm tra lại những gì đã Backup

php bin/magento info:backups:list

Tắt chế độ bảo trì để đưa Website lại hoạt động

php bin/magento maintenance:disable

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công

Bạn nào còn cách nào khách thì nhớ để lại Comment chia sẻ nhé

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.