Cách khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email

Khôi phục mật khẩu hay Reset mật khẩu HIKVision bằng Email:

Cách này bạn chú ý là phải và bắt buộc bạn đã làm bước thêm email trước (chính là lúc cài đặt đầu ghi này đó). Bạn xem video dưới nhé.

Tiếp tục, khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email:

Nhận Qrcode Để Tiến Hành Reset Mật Khẩu Hikvision Qua Email
Quét Mã Qrcode Bằng Hik-Connect Để Tiến Hành Reset Mật Khẩu Hikvision Qua Email
Điền Mã Xác Minh Để Tiến Hành Reset Mật Khẩu Hikvision Qua Email

[su_box title=”Nếu bạn chưa cài Email ở trên, thì vui lòng cem bài dưới” box_color=”#25982B”]+ Khôi phục mật khẩu cho đầu ghi HIKVISION[/su_box]

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Gafaba.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare